TürkmenMaýaGoýumForumy 2020

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli gurnalan sergi-bazar we halkara maýa goýum forumy

REGISTRASIÝA
TIF–2020

Forumy gurnaýan Guramaçy Toparyň habary

"Türkmen Maýa Goýum Forum 2020" forumynyň geçirilmeli senesiniň üýtgedilmegi

Goşmaça okamak
TIF–2020

Gatnaşyjynyň registrasiýasy

Gatnaşmak üçin töleg Baha $
1 Delegat $500
*  Delegatlaryň sany

Delegat barada maglumat